معنی کلمه خاکشیر فله ای به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به خاکشیر به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه خاکشیر فله ای به انگلیسی می شود Bulk filxweed

Leave a Reply