معنی کلمه خاکشیر برای چاقی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به خاکشیر به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه خاکشیر برای چاقی به انگلیسی می شود Filxweed to get fat

Leave a Reply